72dpi imatge + arquitectura

Identitat corporativa integral de l’estudi d’imatge i arquitectura 72dpi.